שיעור עומק בזום

פגישה עם עצמנו, דרך לימוד משותף והחלקים של ימימה

מגוון שעות / אורך מפגש – שעה וחצי

נפגשים פעם בשבוע,

במרחב וירטואלי המאפשר חיבור, שיתוף ולימוד שקט ומעמיק.

משך המפגש שעה וחצי, בסיומו תשלח הקלטה רק לאנשי הקבוצה

בקבוצת ווטסאפ יעודית לקבוצה.

בנוסף קבוצת ווטסאפ בה טקסטים, הבנות, עידכונים והזמנות מיוחדות.

שיעור הכרות ללא תשלום.

הקבוצות:

ימי ראשון 20:00

ימי שני 10:30

ימי שלישי 20:00

ימי רביעי 15:00

ימי רביעי 17:30

תשלום חודשי מתחדש - 200₪ 

תשלום חצי שנתי - 1140₪