פודקאסט הלומדות

להכיר אותנו ואת הלימוד #1 הלומדות
00:00 / 01:04
דיבור פנימי #2 הלומדות
00:00 / 01:04
צפיה ותלותהלומדות #3
00:00 / 01:04
סודות #4 הלומדות
00:00 / 01:04
עומס והפרדה #5 הלומדות
00:00 / 01:04
זה מה שאמרתהלומדות #6
00:00 / 01:04
רגשות #7 הלומדות
00:00 / 01:04