top of page

סדנאות

מפגש, ביחד, למידה, תרגול, טבע, חו"ל, אוכל, חשיבה הכרתית, כתיבה, מעגלי שיח, קלפים, מדבר, יוגה, שירה ועוד...

כל זה ועוד במגוון סדנאות, קצרות וארוכות אותן מקיימת ומשתתפת לאורך השנים.

בכל סדנא הזדמנות שונה ומיוחדת.

 

סדנאות במדבר, טיול נשים לחו"ל, מפגש חברות עם רוח והתקרבות, מפגשי כתיבה, יוגה וימימה, לקראת החגים.

מוזמנות ומוזמנים להצטרף, ולהזמין סדנא מיוחדת עבורכםן

שלכםן מיכל

סדנאות קרובות

בחזרה אל הטבע שבך - סדנת ימימה בסיני

סדנא ראשונה מסוגה ברוח הלימוד, ימימה - חשיבה הכרתית, בסיני בחודש נובמבר
עם מורי המכון, מיכל שמואל ויואב אפטוביצר

סתיו בסיני אחרי החום הגדול
אל מול הים
שמי הלילה זרועי הכוכבים
המרחבים האין סופיים
בפשטות של סיני
לימוד
חיבור פנימה
מפגשים אנושיים

 

התבוננות

כשאנחנו ״מתמזגים עם הבריאה כולה, עם הטבע, עם האוויר, עם השמש, אנחנו מגלות את זיו העולם״ אומרת ימימה, ״הבנה עמוקה של הקיום מתרחשת, הבנה עמוקה שטופת אור ושמחה״.

מוזמנות ומוזמנים
 

ימימה בסיני

או בווטסאפ

סדנאות קודמות

     סדנאות ב-זום

סדנאות מיוחדות ב-זום המשלבות את לימודי חשיבה הכרתית עם מועדים וכלים נוספים

*

     מפגשי נשים

מפגשים מיוחדים לקבוצות של חברות, כתוספת לסדנאות, עם כלים מהלימוד,

כתיבה וגילויים מיוחדים לחיים

*

     סדנאות באירוח ביתי

סדנאות כתיבה, מפגשים מיוחדים כמו לקראת ראש השנה ומועדים נוספים, ברוח  תקופה

*

     טיולי נשים לחו"ל

*