top of page
חיפוש

הכרת העומס


ימימה ממליצה

א. הכרת הטוב

לפני שנכנסים להכיר את הקשיים והמורכבויות הפנימיים.... יש להכיר גם הטוב הקיים בחיינו, לייצב אותו, לתת לו משקל.


מטבענו אנחנו נותנים משקל יתר לקשיים.

למה? הרגל

בילדותנו אלו היו מערכות הגנה שבנינו לעצמנו, שהפכו הרגל, לפעמים הוא פועל לטובתנו ולפעמים חוסם אותנו.

אז מה עושים?

התחלנו בהבנה חשובה מאוד - הכרת הטוב

והשניה


הכרת העומס / הכרת המיותר


א. שינוי מושגים - החיים הם לא בין טוב ורע.

מה שאנחנו מזהים בתוכנו זה מה שמנהל אותנו כרגע.... וזה לא טוב או רע, זה רק מצב.


ב. הכרות עם הפנימיות שלנו, עם ההרגלים, התחושות, הרגשות, המחשבות - העומסים.... לא כי הם אמת, אלא כי קיימים בתוכנו ומנהלים את הבית הפנימי הזה, מנהלים אותנו.

(בדגש על הפנימיות שלנו)


איך עושים הבדל? לאט לאט

מילותיה של ימימה מלמדות אותנו להתקרב ולקבל את עצמנו בפשטות.

הכלי הוא זיהוי - המתרחש בתוכנו - טוב ומיותר המעמיס בתוכנו


באהבה

מיכל

Comments


bottom of page