חיפוש

רוצה לא רוצה


רוצה לא רוצה

מתי בפעם האחרונה היית

פשוט מרוצה

ככה מעצמך

מנפשך

מעצם היותך


רוצה יותר תוצאות

רוצה יותר לנוח

רוצה פחות לרוץ


רוצה - רצה - בולמת

שלישה מוכרת


כמה פעמים ההיית

את הלא טובה בעינייך

הלא מספיק טובה

שפטת

ביקרת


כמה פעמים

דחית את עצמך

אמרת לעצמך

את לא


כשאני דוחה את עצמי

מזכירה לעצמי

את מילות היקרות של ימימה

"


ונזכרת

שכל עוד אני במרחב העומס

לא אתקן

כל עוד אני מחליטה

קובעת

מגיבה

מתוך התסכול

הרגש העולה

אני לא קשובה ללב

כל עוד אני משוכנעת

שככה זה

אני ממשיכה להעמיק את ברישום של המיותר במערכת


ונזכרת

שכדי לתקן

עלי לקבל

אותי

עם העומס העולה

כשאני מבינה

שהוא המיותר לקיומי


איזה עומס אתםן פוגשות בחייכן כרגע?

האם את מתקשה לקבל אותו?

מה תתני לעצמך?


שלכםן

מיכל


#מיכלשמואל #ימימה #חשיבההכרתית