top of page
חיפוש

רוצה לא רוצה


רוצה לא רוצה

מתי בפעם האחרונה היית

פשוט מרוצה

ככה מעצמך

מנפשך

מעצם היותך


רוצה יותר תוצאות

רוצה יותר לנוח

רוצה פחות לרוץ


רוצה - רצה - בולמת

שלישה מוכרת


כמה פעמים ההיית

את הלא טובה בעינייך

הלא מספיק טובה

שפטת

ביקרת


כמה פעמים

דחית את עצמך

אמרת לעצמך

את לא


כשאני דוחה את עצמי

מזכירה לעצמי

את מילות היקרות של ימימה

"


ונזכרת

שכל עוד אני במרחב העומס

לא אתקן

כל עוד אני מחליטה

קובעת

מגיבה

מתוך התסכול

הרגש העולה

אני לא קשובה ללב

כל עוד אני משוכנעת

שככה זה

אני ממשיכה להעמיק את ברישום של המיותר במערכת


ונזכרת

שכדי לתקן

עלי לקבל

אותי

עם העומס העולה

כשאני מבינה

שהוא המיותר לקיומי


איזה עומס אתםן פוגשות בחייכן כרגע?

האם את מתקשה לקבל אותו?

מה תתני לעצמך?


שלכםן

מיכלComments


bottom of page