top of page
חיפוש

עקשנות של אחיזה בקושיכמה פעמים חזרת על לא יכולה

כמה פעמים חזרת על בגללו או בגללה

כמה פעמים חזרת על אם זה היה אחרת

כמה פעמים חזרת על נמאס ואני לא רוצה


כמה פעמים אמרת עליו שהוא אטום

כמה פעמים אמרת שהיא לא מקשיבה לך

כמה פעמים אמרת שהדברים תמיד נגדך ולא מסתדרים לך

כמה פעמים אמרת שאצלך זה לא יהיה ככה

כמה פעמים אמרת שאת תמיד מסתבכת


עוד פעם

ועוד פעם

ועוד פעם


זאת לא אמירה ריקה


ימימה קוראת לה

"עקשנות של אחיזה בקושי"

אל מול הבעל, הילדים, בעבודה, חברים, ההורים


הלימוד מזמין אותנו להתעורר

"לראות את העקשנות, להכיר בחלקים ביושר, מתוך הבנה מהותית, להכיר בחלק המיותר ומתוך יושר להכיר באחיזה כשיש אחיזה היא עדיין משענת, פיצוי. קשה לעשות את האבחנה הזאת."


לראות את החזרתיות

את הודאות

את ההגנה כביכול שהיא נותנת

את המרחק שהיא יוצרת

להבין את הנזק

שהעקשנות יוצרת

שהאחיזה מביאה לחיינו


להשקיע בתיקון

משמע להשקיע בעצמנו, במהותנו

לחזור ללמידה

ואף על פי כן

גם אם טעינו

גם אם נדמה שהינה שוב אותה אחיזה

גם אם העומס שוב קבע


בשקט

בחמלה

מתוך קבלה

והסכמה


שלכםן

מיכל


留言


bottom of page