חיפוש

עקשנות של אחיזה בקושיכמה פעמים חזרת על לא יכולה

כמה פעמים חזרת על בגללו או בגללה

כמה פעמים חזרת על אם זה היה אחרת

כמה פעמים חזרת על נמאס ואני לא רוצה


כמה פעמים אמרת עליו שהוא אטום

כמה פעמים אמרת שהיא לא מקשיבה לך

כמה פעמים אמרת שהדברים תמיד נגדך ולא מסתדרים לך

כמה פעמים אמרת שאצלך זה לא יהיה ככה

כמה פעמים אמרת שאת תמיד מסתבכת


עוד פעם

ועוד פעם

ועוד פעם


זאת לא אמירה ריקה


ימימה קוראת לה

"עקשנות של אחיזה בקושי"

אל מול הבעל, הילדים, בעבודה, חברים, ההורים


הלימוד מזמין אותנו להתעורר

"לראות את העקשנות, להכיר בחלקים ביושר, מתוך הבנה מהותית, להכיר בחלק המיותר ומתוך יושר להכיר באחיזה כשיש אחיזה היא עדיין משענת, פיצוי. קשה לעשות את האבחנה הזאת."


לראות את החזרתיות

את הודאות

את ההגנה כביכול שהיא נותנת

את המרחק שהיא יוצרת

להבין את הנזק

שהעקשנות יוצרת

שהאחיזה מביאה לחיינו


להשקיע בתיקון

משמע להשקיע בעצמנו, במהותנו

לחזור ללמידה

ואף על פי כן

גם אם טעינו

גם אם נדמה שהינה שוב אותה אחיזה

גם אם העומס שוב קבע


בשקט

בחמלה

מתוך קבלה

והסכמה


שלכםן

מיכל