top of page
חיפוש

מה זה חשיבה הכרתית?אתמול היתה לי שיחה עם הבת שלי

היא בפעם האני לא יודעת כמה, שאלה אותי - אמא מה זה ימימה?

ואני ששנים כבר מלמדת ולפחות כפול מזה לומדת

מצאתי את עצמי אומרת שוב ושוב מילים כמו

זאת מתנה לחיים

זה קסם

זו דרך רוחנית

הרבה הבנות

ועוד ועוד


בישרות לב... ברור למה היא לא הבינה

אתמול התחברו כל המילים להבנה


חשיבה הכרתית היא לימוד שבו אנחנו מגלות את החוזקות, יכולות, ערכים, מידות שלנו ומשתמשות בהם (מקבלות כלים) כדי לתקן את החולשות, חוסרים, עומסים שהתרגלנו לפעול, לחשוב, להגיב ואפילו להרגיש דרכם


זאת לא שיטה

זה עוד יכולת קיימת ונבנית בתוכנו, מתפתחת עוד ועוד...

כמו שאני גם אמא, וגם רעיה, כם אישה, גם חברה, גם עובדת, גם בת, גם נכדה, גם אחות....

עוד 'דמות', שקיימת בנו מתעוררת ונוכחת, אני גם לומדת, ו'הדמות' בזו - היכולת הזו, מחוברת לכל שאר המערכת ומשפיעה לטובה על כל 'הדמויות' שאני, על כל חלקי


זאת הוויה

נוכחות


בחודש אוקטובר פותחת קבוצות לימוד חדשות ב-זום

(אינטימיות ומעמיקות)

מוזמנות ומוזמנים להצטרף

מכל הארץ

מכל העולם

להתחבר ולחבר


שתהיה לכולנו שנה טובה

של חיבור

לימוד

בריאות

שמחה

ואהבה


שלכםן

מיכל שמואל


Comments


bottom of page