top of page
חיפוש

א. הכרת הטובא. הכרת הטוב


הטוב קיים בך, עבורך

הטוב מתקיים בחייך

הטוב נמצא במי שבחייך


ההפרדות החשובה ביותר שאנחנו לומדות

א. הכרת הטוב

ב. הכרת המיותר


ה - א. הוא הכרת הטוב

(זה נראה פשוט וברור... אבל מסתבר שלא תמיד, ולא לכולנו...)


בדרך כלל המיותר, הקושי, המעמסה תופסים מקום גדול בפנימיות שלנו, גדול יותר מהטוב הקיים בחיינו...

מטרתנו היא לאזן (בין טוב למיותר)

אז

ה - א. להוסיף טוב כדי לאזן את המשקל על המאזניים

ובאותה הזדמנות לחוות את חיינו מזווית שונה שיש בה מקום ומשמעות לאיכויות ולערכים הקיימים בתוכנו, התייחסות לבחירות הטובות בחיינו, חיבור לשמחות קטנות, לתנועות מבורכות,

כשאנחנו מתייחסות אליהם אנחנו נותנות לעצמנו טוב - רושמות טוב בתוך המערכת


בשלב הזה ובחיים בכלל

כדאי להיזכר

ועדיף בכתב

בטוב הקיים בחיינו

רישמו לעצמכן

פעם ביום

פעמים

פעם ביומיים

טוב

טוב

טוב

(ואל תדאגו למיותר...)


באהבה

מיכל
Comentarios


bottom of page