top of page
חיפוש

הבנה - ישום - תוצאהמה יקרה אם אני אפעל אחרת

היא שואלת

מי אהיה אם לא אוותר מיד

אם לא ארוץ למצוא פתרון

מי אהיה אם לא יקשיבו לי

אם לא אומר את מה שיש לי לומר, את דעתי

מי אהיה אם לא אתלבט ואתייעץ

אם לא אשתף אחרים כל הזמן


מה תהיה התוצאה

אני רוצה לדעת

שאומר מילה היא תתקבל בברכה

שאעשה מעשה הוא יביא להצלחה

אחרת

למה לי לזוז

לנסות אחרת


ימימה אומרת

"הלומדת מבינה" - מבינה אתמהעומס שלה, מבינה את ההרגל, מבינה את החסימה, מבינה שזהו תיקון ולא כך היא 'חייבת', שואלת את עצמה מה כן, מה יכול להיות הנכון עבורה

"מיישמת" - אומרת, פועלת, מנסה אחרת, מאותו הרגל שאותו זיהתה, מחברת את הבנתה לחייה, מנסה

"ויכולה תוך מעט זמן לקלוט ששמחה נמצאת, חוזרת, מדייקת כלפי ליבה, כלפי עצמה" - זאת התוצאה - שמחה נמצאת, זה הכיוון, זה החיפוש הפנימי שלנו


לנסות אחרת

להביא דיוק חדש לתוך החיים

הכיוון הוא פנימה

להיות ערה

לאותה שמחה שמתעוררת

מעצם ההסכמה

ועם הדיוק ההולך ומתפתח


הבנה - ישום - תוצאה


מבנה של לימוד

שנזכה להמשיך ולקיים אותו בחיינו

לחבר לעמוד למעשה

שנזכה ל"ואהבת"

זה העיקר


שלכםן

מיכלComments


bottom of page