top of page

לימוד מורחב

לימוד לכל מי שרוצה להעמיק עוד, להוסיף, להיפגש יותר 

שני מפגשים בשבוע ויותר / שעה וחצי כל מפגש

נפגשים מינימום פעמיים בשבוע לשיעורי עומק בני שעה וחצי.

מעירים הכרה, מחזקים הבנות, רואים תוצאות.

אפשרי לשלב קבוצה פרונטלית וזום / עד שלושה שיעורי זום.

קבוצת ווטסאפ לקבוצת הלימוד

וקבוצת ווטסאפ בה טקסטים, הבנות, עידכונים והזמנות מיוחדות.

שיעור הכרות ללא תשלום

 

הקבוצות:

ימי ראשון 20:00 - זום

ימי שני 10:30 – זום

ימי שני  17:30 - אילת

ימי שני 20:00 - אילת

ימי שלישי 17:30 – יטבתה

ימי שלישי 20:00 - סמר וזום

ימי רביעי 15:00 - זום

ימי רביעי 17:30 – זום

 

תשלום חודשי מתחדש - 400₪ 

תשלום חצי שנתי - 2280₪ 

bottom of page