top of page

מחברות מעוצבות

מחברת לומדת

במחברת זו את מוזמנת ליצור את עצמך

כל פעם קצת, כל פעם מחדש

במלבן העליון, מוזמנת לצטט משפטי השראה, הבנות לחייך ולצאת מהם למסע של חיבור וכתיבה, מלאכה אישית

לכתוב אותך, בדרכך

6.jpg
5.jpg

מחברת כותבת

 

הדפים מוכנים לקראתך עם שורות נעימות לכתיבה

לכל מילה, רגש, כל מחשבה, משפט, דימוי, פיסקה, לסיפורייך, מלאכתך, שירייך

היי את ההשראה שלך אליך

מחברת הנני

בין דפי מחברת זו פזורים טקסטים להשראה

מילים שיחברו אותך לעצמך

להבנות רוחניות שיאפשרו להתבונן על החיים מזוויות שונות

מוזמנת לכתוב, פשוט לכתוב ולכתוב

כל מילה היא הד לנפשך ומחוברת לפנימיותך, תני לה

7.jpg
bottom of page